นมัสการ | Worship

  • 04:00 PM

คริสตจักร GRACE CITY การนมัสการทุกวันอาทิตย์
Coffee & Chat 14:30 น.
การนมัสการ 16 น. เป็นต้นไป
ทางคริสตจักรมีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมนมัสการกับเรา  และมีรายการพิเศษสำหรับเด็กๆ
สถานที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บี 085.120.8838     Andrew 086.400.6178

GRACE CITY gathers every Sunday for worship.
Coffee & Chat 2:30 pm
Worship from 4 pm and on
Children’s program included. We would love to have you join us!
Location
For questions please call:
Bee 085.120.8838     Andrew 086.400.6178